Email: biuro@instytutmillenials.pl Telefon: 789 393 636

Zarządzanie firmą z Millenialsami na pokładzie

Szkolenie adresowane do Zarządów firm lub zespołów Top Management. Dostosowane do potrzeb i poziomu wyzwań zespołów kierujących organizacjami na najwyższym poziomie. W trakcie szkolenia trener, wspólnie z uczestnikami omawia najważniejsze wyzwania przed którymi firma stoi w związku z rosnącą liczbą młodych pracowników i pomaga wypracować konkretne rozwiązania. Szkolenie rekomendowane jest zwłaszcza dla firm, w których występują duże różnice wiekowe pomiędzy pracownikami oraz takie, w których rekrutowanych jest wielu pracowników z najmłodszego pokolenia. 

Szkolenie pozwala zaadresować problemy powodujące dużą rotację najmłodszych pracowników i wypracować systemowe rozwiązania, podnoszące konkurencyjność firmy na rynku pracowników. Jest inspirujące, angażujące i budzi żywe emocje uczestników.

Kontakt