Email: biuro@instytutmillenials.pl Telefon: 789 393 636

Zarządzanie pokoleniem Y i Z (dla osób na stanowiskach kierowniczych)

Jednodniowe szkolenie, którego celem jest wsparcie managerów w budowaniu autorytetu wśród pracowników, należących do najmłodszych pokoleń oraz budowanie zaangażowania wśród pracowników. W trakcie szkolenia największy nacisk kładziony jest na styl komunikacji i różnice w potrzebach różnych pokoleń. Uczestnicy po zakończeniu szkolenia będą znacznie lepiej rozumieli potrzeby swoich najmłodszych pracowników, będą wiedzieli lepiej, jak ich zmotywować i zaangażować w pracę, oraz skuteczniej będą potrafili rozwiązywać konflikty międzypokoleniowe. 

W trakcie szkolenia poruszone zostaną także tematy tego, jak zarządzać zespołem złożonym z wielu różnych pokoleń i jak maksymalnie wykorzystać płynącą z tego synergię.

 

 

Czas szkolenia: 8 godzin zegarowych

Kontakt