Email: biuro@instytutmillenials.pl Telefon: 789 393 636

dr Łukasz Srokowski

Łukasz jest socjologiem organizacji, doświadczonym trenerem i konsultantem. Kieruje grupą edukacyjną NAVIGO. Przeprowadził ponad 4 tys. godzin szkoleń. Prowadził liczne sesje doradcze i coachingowe. Autor książki „Zmienić myślenie o firmie: zarządzanie kulturą organizacyjną w Polsce” oraz artykułów z tematyki zarządzania, budowania zespołów i kultury organizacji. Współpracuje
z uczelniami w całej Polsce, wykładał na studiach MBA na European University Viadrina, w Wyższej Szkole Bankowej oraz Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu. W latach 2010-2012 prodziekan Wydziału Ekonomiczno-Menedżerskiego Wyższej Szkoły Handlowej we Wrocławiu. Jego celem jest wspieranie ludzi i organizacji w doskonaleniu skuteczności działania, poprzez dostarczanie rzetelnej, sprawdzonej wiedzy, przydatnych praktycznych umiejętności i refleksji, niezbędnej do zmiany.

Łukasz jest konsultantem programów realizowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Ministerstwo Cyfryzacji, poświęconych specyfice pracy z różnymi pokoleniami – od tworzenia narzędzi wspierających nauczycieli w pracy z najmłodszymi uczniami po programy aktywizujące seniorów w korzystaniu z Internetu.

Prowadził zajęcia w ramach studiów MBA i studiów podyplomowych na uczelniach wyższych: Viadrina, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Wyższa Szkoła Bankowa, Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu.