Email: biuro@instytutmillenials.pl Telefon: 789 393 636

I. Postanowienia Ogólne

Administratorem danych osobowych jest Instytut Millenials z siedzibą przy ul. Sudeckiej 98, 53-129 Wrocław prowadzonej przez NAVIGO Łukasz Srokowski, ul. Sudecka 98, 53-129 Wrocław, NIP: 894-262-93-40.

II. Dane osobowe

Korzystanie z niektórych usług świadczonych przez Instytut Millenials, jak np. z usługi newsletter, wiąże się z koniecznością podania danych osobowych oraz z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w konkretnym celu. Dane, o które będziesz proszony w formularzach są niezbędne do działania serwisu lub realizacji usługi. Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub niewyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w konkretnym celu może zablokować czynność, której te dane dotyczyły lub uniemożliwić realizację konkretnej usługi Zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz.U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.) każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorach danych, w tym m. in. prawo do wglądu, aktualizowania, poprawiania swoich danych, a także prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych i wniesienia sprzeciwu na warunkach określonych przepisami prawnymi. Prawo to można realizować kontaktując się za pośrednictwem e-mail na adres: biuro@instytutmillenials.pl lub listownie, na adres Administratora danych osobowych.

III. Dodatkowe informacje

W przypadku pytań lub wątpliwości, co do Polityki Prywatności, Instytut Millenials prosi o kontakt na adres e-mail podany na stronie https://instytutmillenials.pl. Polityka Prywatności może ulec zmianie, jednakże w każdym takim przypadku wynikające z niniejszej Polityki Prywatności uprawnienia użytkownika, nie zostaną ograniczone bez jego wyraźnej zgody. Wszelkie zmiany Polityki Prywatności będą publikowane na stronie internetowej.