Email: biuro@instytutmillenials.pl Telefon: 789 393 636

Audyt „Millenials Ready”

Nasi konsultanci, wykorzystując serię różnorodnych narzędzi, ocenią poziom przygotowania firmy do wyzwań związanych z obecnością w jednej przestrzeni przedstawicieli różnych pokoleń. Przedstawią także propozycje działań wspierających komunikację i współpracę międzypokoleniową.

Efektem badania będzie raport, zawierający m.in. barometr gotowości firmy do współpracy międzypokoleniowej, przedstawiający na skali od 0 do 100, na ile Państwa organizacja potrafi wykorzystać potencjały wszystkich obecnych w firmie generacji oraz wskazujący szczegółowo, które obszary działają najlepiej, a które wymagają najwięcej pracy.

Audyt „Millenials ready?” składa się z pięciu ścieżek badawczych, sprawdzających różne aspekty komunikacji i współpracy międzypokoleniowej:

Ścieżka 1: Badanie ankietowe wśród pracowników, sprawdzające ich nastawienie do osób należących do innych pokoleń. Badanie zostanie przeprowadzone w formie ankiety on-line, a także w razie potrzeby, ankiety papierowej.

Ścieżka 2: Sprawdzenie obecności i realnego wykorzystywania narzędzi, procedur i mechanizmów wspierających współpracę międzypokoleniową, poprzez wywiady z wybranymi pracownikami z obszaru HR oraz członkami kadry zarządzającej.

Ścieżka 3: Wywiady indywidualne i grupowe z pracownikami, sprawdzające występowanie wewnątrz firmy konfliktów na tle międzypokoleniowym.

Ścieżka 4: Exit interview z pracownikami w okresie wypowiedzenia, na temat przyczyn ich odejścia, sprawdzające na ile odejście jest powiązane z trudnościami we współpracy międzypokoleniowej.

Ścieżka 5: Badanie świadomości kadry managerskiej, poprzez dodatkową ankietę oraz w razie potrzeby, wywiady uzupełniające, sprawdzające wiedzę na temat różnic międzypokoleniowych oraz wiedzę na temat narzędzi skutecznej współpracy międzypokoleniowej.

Wszystkie pięć ścieżek prowadzonych jest równolegle. Czas trwania audytu zależy od wielkości firmy i może trwać od 4 do 10 tygodni.